Ubytování studentů ve š.r. 2019/2020

Přijímací řízení na domovy mládeže /nyní poslat přihlášku/ budou probíhat v květnu t.r., dle kritérií stanovených řediteli školských zařízení DM.

S ohledem na zahájení rekonstrukce jednoho DM v Jihlavě  bude   přiměřeně a dočasně snížena kapacita ubytování studentů.

Mohou tedy nastat potíže s ubytováním v domovech mládeže v Jihlavě. /Ale nakonec i nemusí a to dle počtu celkových přihlášek./

Na základě dohody s řediteli DM a škol budou přednostně uspokojovány požadavky ubytování v Jihlavě pro žáky prvních a druhých ročníků.

Pro všechny je však zajištěno ubytování v dalším velmi kvalitním a nejlevnějším DM v Třešti. /proklik/

Není to sice přímo v Jihlavě ,ale dostupnost je velmi dobrá a laciná.

Podrobnosti o ubytování na naších stránkách v UBYTOVÁNÍ.